Tinnitus Retraining Therapy (TRT) 

Tinnitus (oorsuizen) is het horen van geluiden in het oor of in het hoofd terwijl er geen externe geluidsbron aanwezig is.

Soms komt bij tinnitus ook hyperacusis voor. In geval van hyperacusis is er een overgevoeligheid voor normale, alledaagse geluiden. Deze geluiden worden dan als bijzonder onaangenaam ervaren.

De oorzaken van tinnitus of oorzaken kunnen erg verschillend zijn. In de media wordt er vooral aandacht besteed aan de link met lawaaischade. Daarnaast zijn er veel andere oorzaken zoals ouderdomsdoofheid, het gebruik van bepaalde medicatie, infecties, afwijkingen, …

Wat echter minder bekend is, is de mogelijke link tussen aanhoudend oorsuizen en burn-out. Uit onderzoek blijkt dat (chronische) stress ook een belangrijke oorzaak is van tinnitus. Soms moet tinnitus dus geïnterpreteerd worden als een symptoom van een dieperliggende aandoening. Tot op heden bestaat er geen medicatie om tinnitus te genezen. Vaak krijgt men te horen dat ‘men ermee moet leren leven.’ Hoe dan?

De laatste jaren is duidelijk geworden dat met een gespecialiseerd samengesteld behandelplan de impact van tinnitus sterk kan worden verminderd.   In mijn praktijk combineer ik  Tinnitus Retraining Therapie (TRT) met inzichten uit o.a. de cognitieve gedragstherapie (CGT) .   

Tinnitus Retraining Therapie (TRT) werd ontwikkeld  door Dr. P.J. Jastreboff,neurofysioloog afkomstig uit Atlanta, en Dr. J.P.W. Hazel, neus-keel-oorarts uit Londen.

Hun methodologie bestaat uit het hertrainen (retraining) van het onderbewuste en bewuste deel van het gehoorsysteem door middel van counseling en geluidsverrijking. 

De therapie bestaat in eerste instantie  uit bio-educatieve sessies. Deze counseling sessies zijn een heel belangrijk onderdeel van de therapie. De educatieve counseling is gebaseerd op het neurofysiologisch model van Jastreboff en Hazel dat inzicht geeft in het onderliggende, complexe mechanisme waardoor tinnitus en hyperacusis in stand worden gehouden. Je krijgt uitleg over wat er precies gebeurt tijdens de verwerking van geluid in het oor en in de hersenen. De rol van het zenuwstelsel komt dan aan bod. 

Er worden ook oefeningen meegegeven zodat in eerste instantie gewenning aan de reactie kan gebeuren.  Naarmate de therapie vordert wordt de tinnitus stiller gedurende bepaalde perioden. In een later stadium kan gewenning van de perceptie of waarneming optreden waarbij het tinnitus geluid verdwijnt of de tinnitus tot een natuurlijk achtergrondgeluid wordt gereduceerd zonder dat je je eraan stoort.

Naast interactieve counseling bestaat TRT ook uit geluidsverrijking. Geluidsverrijking vergemakkelijkt het gewenningsproces.

Op basis van ervaringen van o.a. Dr. H. Aazh verbonden aan het Royal Surrey County Hospital en het Birbeck College in Londen, waar ik een gerenomeerde  opleiding heb gevolgd, is het nuttig TRT aan te vullen met elementen uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) en/ of acceptance and commitment therapy (ACT). Ook in deze laatste therapieën heb ik me de laatste jaren bekwaamd. Zodat ik een totaal-pakket van therapie kan aanbieden.

Via CGT of psycho-educatie verwerf je inzicht in je klachtenpatroon en vooral je reacties erop. Hierbij streven we naar gedragsverandering. Onvoldoende of onjuiste uitleg zorgt er immers voor dat er makkelijk  verkeerde gedragspatronen ontstaan. Je leert dan  hoe bepaalde gedragspatronen (bv vermijdingsgedrag) kunnen vervangen worden door aangepast gedrag. Ook de denkpatronen die tinnitus in stand houden worden doorbroken via psycho-educatieve sessies.

Eén van de peilers van veel therapieën is inzicht. Zo ook hier. Inzicht in de biologische achtergronden  van tinnitus en hyperacusis en inzicht in hoe klachten kunnen ontstaan en welke factoren daarop van invloed zijn.  

Je krijgt wat

Je hebt wat

Men zegt: je moet ermee leren leven.

Zelfmanagement is dan een balans vinden tussen wat de aandoening van je vraagt en hoe jij je leven wilt leiden. Je krijgt (opnieuw) hoop en vertrouwen in jezelf.

Deze groepscursus/ workshop heeft het voordeel dat je in contact komt met lotgenoten. Je leert van anderen, je herkent waarschijnlijk ook reacties of bepaalde gedragingen. En wat niet onbelangrijk is… het is goedkoper dan individuele therapie. 

 Voor wie

Iedereen die interesse heeft kan zich inschrijven voor deze groepscursus.
De workshop gaat door met min. 3 tot max. 8 personen.

Inhoud

Tijdens de eerste sessie krijg je een beter inzicht  in de onderliggende biologische mechanismen die tinnitus en hyperacusis veroorzaken én in stand houden.

Tijdens de tweede (vervolg)- sessie wordt verder ingegaan op verschillende manieren om de impact van tinnitus en hyperacusis in het dagelijks leven  te managen/ te reduceren. Je leert dan beter om te gaan met de emotionele en lichamelijke reacties op tinnitus.

Na deze interactieve cursus  zal je

 • inzicht hebben in recente wetenschappelijke informatie over het ontstaan van tinnitus en hyperacusis.
 • kunnen oefenen om je respons op de tinnitus te veranderen
 • merken dat m.b.v. allerlei tips en inzichten een kwaliteitsvol leven met tinnitus zeker mogelijk is

  De workshop (eventueel aangepast) is ook beschikbaar op aanvraag.

  Vb voor scholen, verenigingen, organisaties. Kostprijs en locatie zijn dan nader te bepalen. De workshop kan aangepast worden naar gelang duur en doelgroep.

  Het kan gaan om een éénmalige infosessie of en een meer uitgebreide  workshop.

   Vervolg?

  Tijdens de workshop wordt een goede  basis gegeven om te leren omgaan met tinnitus. Voor sommige mensen is dat reeds voldoende om de impact van tinnitus op hun leven te verminderen. Voor anderen zal bijkomende individuele begeleiding nodig zijn. De counseling is dan eerder gericht op gedragsverandering, stressreductie en leefstijlaanpassing.

  Vrijblijvende kennismaking (gratis, 45 min)

  • Uitleg visie, methodiek en verloop counselingssessies
  • Vragenlijsten

  Counseling 

   

  • Individuele bio-psycho-educatie volgens het model van Jastreboff, coaching
  • Individuele begeleiding o.a. rond stressreductie

  Contacteer me

  Voor vragen of het boeken van een afspraak gelieve het formulier hieronder in te vullen. Hartelijk dank!

  4 + 10 =

  +32 16 198701

  info@mariefrancebioloog.be