Veel gestelde vragen

Wat is een bioloog? Wat doet een bioloog?

Een bioloog is, in algemene zin, iemand die alle levende organismen bestudeert: mensen, dieren, bacteriën, micro-organismen en planten.

Biologen kunnen op veel terreinen in de wetenschap en daarbuiten werkzaam zijn. Wat een bioloog precies doet, hangt af van zijn specialisatie en de organisatie waarvoor hij werkt.

In mijn geval is mijn specialisatie fysiologie, een tak van de biologie die zich bezighoudt met de mechanismen van het functioneren van levende wezens, vanaf het niveau van de cel tot op het niveau van het gehele organisme. Een fysioloog heeft dus een goed zicht op de wisselwerking tussen alle organen. Hij  schept een globaal, holistisch beeld. De laatste jaren heb ik me verder verdiept in de neurofysiologie. Deze discipline bestudeert de werking en functies van het zenuwstelsel en dus ook het brein. Een van mijn doelstellingen is deze complexe, maar boeiende materie simpel uit te leggen, zodat de ‘weetjes’ toegepast en ervaren kunnen worden in de praktijk.

Hoe weet men met zekerheid of men ‘hoogsensitief’ is?

Hoogsensitiviteit is geen eenduidig begrip en is daarom soms moeilijk met zekerheid vast te stellen. Er circuleren vragenlijsten en deze kunnen alvast een richtlijn geven.  Sluitend zijn ze echter niet. De eerste onderzoekster die zo’n vragenlijst heeft geïntroduceerd is dr. E. Aron. Momenteel dragen andere wetenschappers zoals prof.  E. Van Hoof en prof. P.Bijttebier bij aan het verfijnen van een test die wel uitsluitsel zou geven. Op de huidige test is er immers kritiek.

Wel zijn er veel mensen die zich herkennen in de kenmerken die wetenschappers vooropstellen.

Worden er enkel workshops en/ of gesprekken in groep georganiseerd?

Voornamelijk werk ik met groepen. Waarom? Het is een groot voordeel wanneer je in contact komt met lotgenoten. Je leert van anderen, je herkent waarschijnlijk ook reacties of bepaalde gedragingen. Het kan ook een geruststelling zijn om te weten dat je niet alleen bent. Je kan ook meerdere verschillende vaardigheden leren en niet te vergeten… het is (een stuk) goedkoper dan individuele begeleiding.

Toch bied ik ook, op aanvraag, individuele begeleiding aan rond het herstel van psycho-somatische klachten. Contacteer me voor een vrijblijvend, verkennend gesprek.  

Wat betekent ‘herstelgerichte zorg’?

De focus van de ‘herstel’-gedachte ligt op het versterken van de krachten en de talenten van de cliënten (empowerment), het vergroten van autonomie en het verstevigen van de positie van de cliënten in hun leefomgeving.  Deels is mijn werkwijze op deze ‘herstel’-gedachte gebaseerd.

Is samenwerking met andere hulpverleners mogelijk?

Uiteraard! Ik werk als zelfstandige en wil graag een brug slaan tussen de cliënt en, indien nodig, andere hulpverleners. Ik streef ernaar samen te werken met huisartsen, NKO-artsen, audiologen, psychologen, kinesisten,…. Via samenwerking met verschillende takken binnen de medische sector kan een cliënt de juiste begeleiding krijgen en correct worden doorverwezen. Het belang van de cliënt staat uiteraard steeds centraal.

Ben je geïnteresseerd om met mij samen te werken? Neem dan gerust contact op.

Hoe kan ik inschrijven?

Bij voorkeur online via de website of telefonisch +32 16 19 87 01.

Contacteer me

Voor vragen of het boeken van een afspraak gelieve het formulier hieronder in te vullen. Hartelijk dank!

8 + 14 =

+32 16 198701

info@mariefrancebioloog.be